پک جراحی سزارین

کیمیاطب هکمتان، تولید کننده تخصصی پک های استریل جراحی

اقلام موجود در پک جراحی سزارین

ردیفشرحسایز (سانتی متر)تعداد
1Op-Tape7 × 501
2حوله نوزاد80 × 1001
3شان پرفوره بگدار + اینسیژن فیلم160 × 1801
4شان ساده150 × 1602
5شان ساده80 × 1002
6رسیورcc 5001
7گان جراح تقویت شدهXL2
8حوله جراح40 × 404
9کاغذ اندیکاتور1
10شان ترالی150 × 1501
11شان بقچه150 × 1501