پک جراحی قلب

کیمیاطب هکمتان، تولید کننده تخصصی پک های استریل جراحی

اقلام موجود در پک جراحی قلب

 

ردیفشرحسایز (سانتی متر)تعداد
1شان پرفوره160 × 3001
2سینی جراحCm23 × Cm351
3کاور دستگاه80 × 1001
4کاور شیلد100 ɸ1
5رسیورcc5001
6گالی پاتcc5001
7گالی پاتcc2502
8گاز10 × 105
9اسپانچ1
10گان جراحL2
11حوله جراح40 × 402
12کاغذ اندیکاتور1
13شان ترالی160 × 1601
14شان بقچه100 × 1001
 
 

پک جراحی قلب کیمیاطب با بهترین متریال و بالاترین کیفیت تولید می شود. از این پک جراحی قلب برای جراحی های مختلف در ناحیه قلب استفاده می شود.