پک رینوپلاستی

کیمیاطب هکمتان، تولید کننده تخصصی پک های استریل جراحی
ردیفشرحسایز (سانتی متر)تعداد
1شان پرفوره100 × 1401
2شان چسبدار120 × 1601
3شان ساده100 × 1002
4گان جراحXL2
5حوله جراح40 × 402
6کاغذ اندیکاتور1
7شان ترالی100 × 1801
8شان بقچه100 × 1201