پک زایمان طبیعی

کیمیاطب هکمتان، تولید کننده تخصصی پک های استریل جراحی

اقلام موجود در پک زایمان طبیعی

ردیفشرحسایز (سانتی متر)تعداد
1حوله نوزاد40 × 803
2شان دولایه100 × 1002
3شان دولایه80 × 801
4شان جورابی80 × 1002
5گان جراحXL1
6حوله جراح40 × 401
7کاغذ اندیکاتور1
8شان ترالی150 × 1501
9شان بقچه150 × 1601