پک جراحی لاپاراسکوپی

کیمیاطب هکمتان، تولید کننده تخصصی پک های استریل جراحی

اقلام موجود در پک جراحی لاپاراسکوپی

ردیفشرحسایز (سانتی متر)تعداد
1شان پرفوره160 × 2601
2شان ساده150 × 1501
3کاغذ اندیکاتور1
4شان ترالی160 × 1801
5شان بقچه160 × 1801